Project Description

Właściwości fizyczne i termiczne płytek ceramicznych.

Właściwości fizyczne i techniczne płytek ceramicznych deklarowane są według obowiązujących norm. Podstawową normą przedmiotową dla wszystkich grup ceramicznych jest norma PN-EN14411, która jest normą zharmonizowaną z Dyrektywą Unii Europejskiej. Oznacza to, że normy europejskie muszą być włączone do krajowych systemów normalizacyjnych i być dostępne jako krajowe.
Wiele elementów składa się na właściwości fizyczne płytek jak: nasiąkliwość, mrozoodporność, rozszerzalność liniowa cieplna i wodna, odporność na pęknięcia włoskowate, odporność na szok termiczny, wytrzymałość na zginanie i siłę łamiącą, odporność na ścieranie wgłębne i na ścieranie powierzchni szkliwionej, współczynnik tarcia, różnice barw i odporność na uderzenia. W tym artykule zajmiemy się jednak tymi cechami, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie płytek, czyli nasiąkliwością i mrozoodpornością, ścieralnością i antypoślizgowością.