Project Description

Nasiąkliwość i mrozoodporność.

Nasiąkliwość jest to zdolność materiału ceramicznego do wchłonięcia wody. Wysoka nasiąkliwość jest charakterystyczna dla materiału o strukturze porowatej (nie chodzi tu o powierzchnię płytki) z zwarty i spieczony produkt posiada niską nasiąkliwość. Co nam daje taka informacja? Dane te informują nas, że płytki ceramiczne o niskiej nasiąkliwości posiadają najlepsze właściwości użytkowe i odpornościowe zwłaszcza odporność na mróz. Mrozoodporność zależy od parametru nasiąkliwości (E), który dzieli płytki ceramiczne na trzy grupy:

  • płytki o małej nasiąkliwości E ≤ 3% i należą do nich gresy szkliwione i nieszkliwione, klinkiery oraz monocottura;
  • płytki o średniej nasiąkliwości pomiędzy 3% < E < 10% , np. niektóre terakoty o ile dany producent poświadczy te mrozoodporność odpowiednimi deklaracjami i referencjami;
  • płytki o wysokiej nasiąkliwości E > 10% – ten rodzaj materiału nie jest w żadnym wypadku mrozoodporny.

Pamiętaj:      IM NIŻSZA NASIĄKLIWOŚĆ (E ≤ 3%) TYM BARDZIEJ PŁYTKA JEST MROZOODPORNA.